måndag 15 april 2013

Står du fast?

I Efesiebrevets sjätte kapitel finner vi en välkänd och välciterad text om "den andliga vapenrustningen". 
Precis innan beskrivningen om "Rättfärdighetens pansar" och "Trons Sköld" så finns det en intressant iaktagelse att göra.

Mellan vers 11 och 14 så finner vi ordet "stå" 4 gånger.
Ordet är grekiskans "histemi", och översätts med; stå, förbli, råda, vila, lyda, fortsätta, förbund, etablera, placera, att hålla ihop, stå nära.
Om vi även ser till ordet strider i vers 12, och dess ordagranna betydelse så blir det spännande.
Det är ordet "palé", och betyder ordagrant: "Hålla ner sin motståndare med handen eller foten placerad på hans nacke". Det var ett ord som användes i strid eller tävlingssammanhang där man praktiserade brottning. (I engelskan som jag läser står det mycket riktigt "we do not wrestle against flesh and blood...")
Häng med nu!

Jesus klev ner i dödsriket och gjorde djävulen till ett offentligt åtlöje (Kol 2:15) när Han tog makten och auktoriteten från honom. Han gjorde sedan något som den första profetian i Bibeln talar om; Jesus krossade ormens huvud!
Eller med andra ord: Palé! Han placerade sin fot på djävulens nacke! Han håller honom ner!

Nu, precis som i WWE (Amerikansk nöjesbrottning; kommer du ihåg Hulk Hogan?) så tag-teamar vi med Jesus: Han sträcker ut handen och ger oss en high five: Då får vi rätt att kliva in och ta hans position; och den är på djävulens nacke!
DÄRFÖR talar Efesiebrevet om "att vi brottas mot furstar, väldigheter och världshärskare". Hur brottas vi? Genom att STÅ FAST! 

Vi histemi; vi råder; vi lyder Jesus; vi fortsätter det Jesus redan gjort, för vi är i förbund med Honom; vi etablerar Hans rike, för Han har placerat oss i en makt- och auktoritetsposition på djävulens huvud! Vi står helt enkelt kvar!

Därför behöver du stå fast! Orubbligt! För där du står har du makt, när du står i Kristus! 
Om du har problem med att djävulen viskar lögner in i dig så beror det troligtvis på att han inte längre är under dina fötter. Du har kanske likt, Jakob beskriver det, tvivlat och därför "drivs likt en våg som piskas hit och dit av vinden". Du har oroligt irrat omkring, och lämnat den position där du hör hemma! Kliv tillbaka!

Du behöver bara veta vad Jesus gjort, och STÅ KVAR i det! Det handlar inte om DIN styrka, för texten inleds med: "...bli starka i HERREN och i Hans Väldiga kraft!"
Lik en Sumobrottare står du kvar och behåller fältet!

Vad har Gud lovat dig gällande hälsa? Ekonomi? Frid? Ledning? Familj? Hitta löftet, och STÅ FAST!

Lev i Hans seger, behåll fältet, och stå fast!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar